<< Wszystkie artykuły

Waluta Cyfrowa Banku Centralnego (CBDC): Co to jest?

Przemek Dmochowski Opublikowany 14 paź 2022, Zaaktualizowany 05 lis 2022

Spis treści

Waluta Cyfrowa Banku Centralnego (CBDC): Co to jest?

Waluty cyfrowe banku centralnego to aktywa cyfrowe, a dokładniej cyfrowe tokeny, podobne do kryptowalut, wydawane przez bank centralny. Są one przypięte do wartości waluty krajowej.

Wiele krajów rozwija waluty cyfrowe banku centralnego, a niektóre nawet je wprowadziły. W związku z tym, że wiele krajów bada sposoby przejścia na cyfrowe waluty, ważne jest, aby rozumieć, czym one są i co oznaczają dla społeczeństwa.

Najważniejsze informacje:

 • Waluta cyfrowa banku centralnego to cyfrowa forma waluty krajowej.

 • CBDC jest wydawana i regulowana przez organ monetarny lub bank centralny danego kraju.

 • CBDC promują integrację systemu finansowego i ułatwiają wdrażanie polityki pieniężnej i fiskalnej.

 • Jako forma waluty centralnie sterowanej, mogę nie anonimizować transakcji, tak jak robią to niektóre kryptowaluty.

 • Wiele krajów bada, jak CBDC wpłynie na ich gospodarki, istniejące sieci finansowe i stabilność systemu finansowego.

Przyszłość pieniądza fiducjarnego: cyfrowe waluty

Pieniądz fiat to pieniądz wydawany przez rząd, który nie ma jakiegokolwiek pokrycia np. w złocie lub srebrze. Uważa się go za środek płatniczy, który można wymieniać na towary i usługi. Tradycyjnie pieniądz fiat pojawiał się w formie banknotów i monet, ale technologia umożliwiła rządom i instytucjom finansowym uzupełnienie go o model oparty na kredytach, w którym salda i transakcje są rejestrowane w formie cyfrowej. 

Pieniądz fizyczny jest wciąż wymieniany i akceptowany w dużych ilościach, jednak w niektórych krajach rozwiniętych zaobserwowano znaczny spadek jego użycia, a ten trend nasilił się w czasie pandemii COVID-19.

Wprowadzenie i ewolucja technologii kryptowalut i blockchain rozbudziły zainteresowanie na świecie opcją stworzenia społeczeństwa bezgotówkowego i walutami cyfrowymi. Dlatego też rządy i banki centralne na całym świecie badają możliwość wykorzystania walut cyfrowych wydawanych przez poszczególne Państwa. Jeśli i kiedy zostaną one wprowadzone, będą miały pełne wsparcie i uznanie rządu, który je wydał, podobnie jak pieniądz fiat np. polski złoty

Główny cel CBDC: Integracja finansowa

W Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach wiele osób nie ma dostępu do usług finansowych. W samych Stanach Zjednoczonych 5% dorosłych nie ma konta bankowego (w Polsce według raportu NBP z 2016 roku jest to 17% głównie osoby młode - poniżej 24 roku życia i osoby starsze 65+).

Kolejne 13% dorosłych ma konta bankowe, ale korzysta z droższych alternatywnych usług, takich jak przelewy, pożyczki chwilówki i usługi realizacji czeków. Głównym celem CBDC jest zapewnienie przedsiębiorcom i konsumentom prywatności, łatwości w transferowaniu, dostępności, wygody, dostępności i bezpieczeństwa finansowego. 

CBDC mogą także zmniejszyć konieczność utrzymania złożonego systemu finansowego, zmniejszyć koszty transakcji międzynarodowych i zapewnić tym, którzy obecnie korzystają z alternatywnych metod przelewów, niższe koszty. 

Waluty cyfrowe emitowane przez banki centralne zmniejszyłyby także ryzyko korzystania z cyfrowych walut w ich obecnej formie. Kryptowaluty są bardzo zmienne, a ich wartość ciągle się zmienia. Ta zmienność może powodować poważne problemy finansowe w wielu gospodarstwach domowych i wpływać na ogólną stabilność gospodarki.

CBDC, które są finansowane przez rząd i kontrolowane przez bank centralny, zapewnią gospodarstwom domowym, konsumentom i przedsiębiorcom stabilny sposób wymiany waluty cyfrowej.

Typy CBDC

Istnieją dwa rodzaje CBDC, hurtowy i detaliczny. CBDC na szczeblu hurtowym są głównie używane przez instytucje finansowe. 

CBDC na szczeblu detalicznym są używane przez konsumentów i przedsiębiorstwa, podobnie jak fizyczne formy waluty.

Hurtowe CBDC

Hurtowe CBDC są podobne do rezerw w banku centralnym. Bank centralny przyznaje instytucji konto do wpłacania środków lub do rozliczania transferów międzybankowych. 

Banki centralne mogą następnie wykorzystywać narzędzia polityki pieniężnej, takie jak wymogi rezerwowe lub oprocentowanie rezerw, aby wpływać na udzielanie kredytów i ustalanie stóp procentowych.

Detaliczne CBDC

Detaliczne CBDC to cyfrowe waluty rządowe, których używają konsumenci i przedsiębiorcy. Detaliczne CBDC eliminują ryzyko pośrednie - ryzyko, że prywatni wydawcy cyfrowych walut mogą stać się bankrutami i utracić aktywa klientów np. upadek Terra USD. 

Istnieją dwa typy detalicznych CBDC.

Różnią się one sposobem, w jaki użytkownicy indywidualni uzyskują dostęp i korzystają z waluty:

 • Detaliczne CBDC oparte na tokenach są dostępne za pomocą kluczy prywatnych/publicznych. Ta metoda weryfikacji umożliwia użytkownikom wykonywanie transakcji w sposób anonimowy.

 • Detaliczne CBDC oparte na kontach wymagają cyfrowej tożsamości, aby uzyskać dostęp do konta.

Dwa typy CBDC, hurtowy i detaliczny, nie wykluczają się wzajemnie. Można je rozwijać i wykorzystywać w tym samym systemie ekonomicznym.

Skutki przejścia na CBDC

Bank Rezerw Federalnych opublikował raport w styczniu 2022 roku, w którym wyjaśnia, jakie według niego są kluczowe problemy, z jakimi musi się zmierzyć CBDC, oraz kwestie, które należy rozwiązać przed jego pomyślnym zaprojektowaniem i wdrożeniem.

Problemy, które adresuje implementacja CBDC:

 • CBDC eliminuje ryzyko strony trzeciej w przypadkach takich jak bankructwa banków lub ich upadki. Pozostałe ryzyko, które pozostaje w systemie, spoczywa na banku centralnym.

 • Wysokie koszty transakcji międzynarodowych można zmniejszyć, zmniejszając skomplikowane systemy dystrybucji i zwiększając współpracę między władzami w zakresie różnych jurysdykcji.

 • Dolar nadal jest najczęściej używaną walutą na świecie. CBDC Stanów Zjednoczonych może wesprzeć i zachować jego dominującą pozycję.

 • Usuwa koszt wdrażania struktury finansowej w ramach danego kraju w celu udostępnienia dostępu do usług finansowych osobom bez dostępu do banków.

 • CBDC może ustanowić bezpośrednią łączność między konsumentami, a bankami centralnymi, eliminując tym samym potrzebę drogiej infrastruktury.

Problemy, które powstają w wyniku potencjalnej implementacji CBDC:

 • Ogromna koncentracja władzy i możliwość kontroli społeczeństwa.

 • W strukturze finansowej USA może dojść do radykalnych zmian. Jakiekolwiek zmiany mogą mieć wpływ na wydatki gospodarstw domowych, inwestycje, rezerwy bankowe, stopy procentowe, sektor usług finansowych lub gospodarkę, są nieznane.

 • Skutki, jakie przyniosłoby przejście na walutę cyfrową emitowaną przez bank centralny, dla stabilności systemu finansowego, są nieznane. Na przykład podczas kryzysu finansowego może nie być wystarczającej płynności w banku centralnym, aby umożliwić wypłaty.

 • Banki centralne wdrażają politykę pieniężną w celu wpływu na inflację, stopy procentowe, pożyczki i wydatki, które z kolei mają wpływ na stopę bezrobocia. Banki centralne będą musiały upewnić się, że mają narzędzia, które pozwolą im wpływać pozytywnie na gospodarkę.

 • Prywatność jest jednym z najważniejszych czynników napędzających kryptowaluty. Waluty cyfrowe emitowane przez banki centralne będą wymagały odpowiedniego stopnia ingerencji przez władze w celu monitorowania przestępstw finansowych; monitoring jest również ważny, ponieważ wspiera działania zmierzające do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

 • Jak kilkakrotnie już było widoczne, kryptowaluty stały się celem hakerów i złodziei. Prawdopodobnie waluta cyfrowa emitowana przez bank centralny przyciągnie tę samą grupę hakerów, dlatego wysiłki zmierzające do zapobiegania penetracji systemu i kradzieży aktywów i informacji musiałyby być znaczące.

CBDC: Zaprojektowane, by być podobne do kryptowalut

Ekosystemy kryptowalut dają nam wgląd w alternatywny system walutowy, w którym regulacje nie dyktują warunków każdej transakcji. Są trudne do podrobienia lub fałszowania i są zabezpieczone mechanizmami konsensusu, które uniemożliwiają manipulowanie.

Waluty cyfrowe banków centralnych są zaprojektowane w taki sposób, aby przypominały kryptowaluty, ale nie muszą korzystać z technologii blockchain lub mechanizmów konsensusu. 

Ponadto kryptowaluty są nieregulowane i rozproszone. Ich wartość jest dyktowana przez nastroje inwestorów, użyteczność i zainteresowanie użytkowników. Są to bardzo zmienne aktywa bardziej nadające się do spekulacji, co czyni je mało prawdopodobnymi kandydatami do użycia w systemie finansowym, który wymaga stabilności. 

CBDC odzwierciedlają wartość waluty fiat i są zaprojektowane z myślą o stabilności i bezpieczeństwie.

Banki centralne wprowadzają CBDC w dziewięciu krajach

Wiele banków centralnych prowadzi programy pilotażowe i projekty badawcze mające na celu ustalenie przydatności i użyteczności CBDC w ich gospodarkach. Na koniec marca 2022 roku w dziewięciu krajach i terytoriach uruchomiono CBDC.

 • Bahamy

 • Antigua i Barbuda

 • Saint Kitts i Nevis

 • Montserrat

 • Dominika

 • Saint Lucia

 • Saint Vincent i Grenadyny

 • Grenada

 • Nigeria

Jest 80 innych krajów, w których trwają inicjatywy i projekty CBDC.

Oto kilka przykładów:

W lutym 2022 roku bank centralny Indii ogłosił, że wprowadzi cyfrowy rupii do końca 2023 roku. 

Jamajka stworzyła swoją pierwszą partię CBDC w sierpniu 2021 roku. Bank Jamajki ma zamiar uruchomić swojego CBDC w 2022 roku. 

Bank szwedzki Riksbank rozpoczął opracowywanie elektronicznej wersji korony (nazwanej e-krona) po tym, jak kraj doświadczył spadku wykorzystania gotówki. 

Stany Zjednoczone badają CBDC w celu poprawy krajowego systemu płatności, zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów. A w marcu 2022 roku prezydent Biden skierował agencje federalne do oceny infrastruktury, która byłaby potrzebna do wydania CBDC Stanów Zjednoczonych. 

Bank Anglii (BoE) nadal bada integrację CBDC w swoim systemie finansowym. 

Czy CBDC jest kryptowalutą?

Chociaż pomysł na cyfrowe waluty banków centralnych wywodzi się z kryptowalut i technologii blockchain, to CBDC nie są kryptowalutami. 

CBDC są kontrolowane przez bank centralny, podczas gdy kryptowaluty prawie zawsze są rozproszone, co oznacza, że ​​nie mogą być regulowane przez jedną instytucję.

Czy CBDC wykorzystuje Blockchain?

CBDC mogą być oparte na blockchainie, ale nie muszą. Federalna Rezerwa Banku Bostonu i Inicjatywa Cyfrowa Waluty Instytutu Technologicznego w Michigan stwierdziły w swoich badaniach, że rozproszone rejestry mogą utrudniać wydajność i skalowalność CBDC.

O Nas

Dascanner

Misją Digital Asset Scanner jest łączenie ludzi ze światem kryptowalut. Dostarczamy kursy kryptowalut w czasie rzeczywistym. Zapoznanie się z ceną kryptowalut jest pierwszym krokiem do udanych inwestycji. Prezentowanie przez nas notowania kryptowalut są odświeżane najszybciej na rynku.

Digital Asset Scanner

Nie przegap krypto okazji.

Subskrybując nasz newsletter będziesz otrzymywać regularne informacje dotyczące notowań kryptowalut i akceptujesz naszą politykę prywatności.

Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy aktywów cyfrowych, zapisz się na nasz bezpłatny newsletter! Otrzymasz analizy, wiadomości i oferty. Nie wysyłamy spamu, a wypisać można się w dowolnej chwili.