<< Wszystkie artykuły

Blockchain: Co to jest i jak działa?

Przemek Dmochowski Opublikowany 14 paź 2022, Zaaktualizowany 20 paź 2022

Spis treści

Co to jest Blockchain?

Blockchain to rozproszona baza danych lub rejestr, który jest współdzielony przez węzły (ang. “nodes”) sieci komputerowej. Jako baza danych blockchain przechowuje informacje w formie elektronicznej w formacie cyfrowym.

Istnieją witryny internetowe, które zawierają wizualizację tego czym jest blockchain. Najprościej to sobie wyobrazić jako cyfrowy arkusz kalkulacyjny. Każdy komputer widzi transakcje, może potwierdzić jej ważność oraz ma wgląd w całą ich historię. Możesz śledzić pieniądze (kryptowaluty) gdziekolwiek trafią w postaci przelewu. 

Blockchain jest najlepiej znany ze swojej kluczowej roli w systemach kryptowalut, takich jak Bitcoin, do utrzymywania bezpiecznego i rozproszonego rejestru transakcji. Innowacja z blockchainem polega na tym, że gwarantuje on rzetelność i bezpieczeństwo rejestru danych włącznie z zaufaniem bez konieczności korzystania z trzeciej strony (np. banku lub notariusza). 

Jedna z kluczowych różnic między typową bazą danych a blockchainem to sposób, w jaki dane są ustrukturyzowane. Blockchain gromadzi informacje w grupach, znanych jako bloki, które zawierają grupy informacji. Bloki są łączone ze sobą, a każdy blok zawiera skrót kryptograficzny poprzedniego bloku.

Bloki mają określoną pojemność przechowywania i, gdy są wypełnione, są zamykane i łączone z poprzednio wypełnionym blokiem, tworząc łańcuch danych zwany łańcuchem bloków (Blockchain). Wszystkie nowe informacje, które następują po tym, jak dodano świeży blok, są kompilowane do nowo utworzonego bloku, który następnie także zostanie dodany do łańcucha.

Baza danych zwykłej opiera swoje dane w tabelach, podczas gdy łańcuch bloków, jak sama nazwa wskazuje, organizuje swoje dane w blokach, które są ze sobą złączone. Ta struktura danych w naturalny sposób tworzy nieodwracalny czasowy łańcuch danych, gdy jest wdrażana w sposób rozproszony. Gdy blok jest wypełniony, jest ustalony i staje się częścią tego łańcucha czasowego. Każdy blok w łańcuchu jest przypisywany dokładnemu czasowi, gdy jest dodawany do łańcucha.

Najważniejsze informacje:

 • Blockchain to rozproszona baza danych, która umożliwia bezpieczne, przejrzyste i nie podatne na manipulacje przechowywanie danych.

 • Blockchain ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z cyfrowym światem, dostarczając rozproszone platformy do przechowywania danych i transakcji.

 • Blockchain jest wciąż w swoich wczesnych etapach rozwoju i musi pokonać pewne wyzwania techniczne, zanim będziemy mogli w pełni wykorzystać jego potencjał.

Historia Blockchain

Użycie technologii blockchain zostało pierwotnie zaproponowane w 1991 roku przez Stuana Habera i W. Scotta Stornettę, dwóch badaczy, którzy chcieli stworzyć system, w którym dokumenty nie mogłyby zostać zmodyfikowane lub usunięte. Ich prace stanowiły podstawę dla tego, co ostatecznie stało się technologią blockchain.

Przeskoczmy do 2008 roku i anonimowej osoby lub grupy osób pod nazwą Satoshi Nakamoto, który zaproponowały system wymiany elektronicznej o nazwie Bitcoin. Bitcoin był pierwszym rzeczywistym zastosowaniem technologii rozproszonego rejestru danych.

Blockchain rozwiązuje problem manipulacji. Gdy o tym mówię na Zachodzie, ludzie mówią, że ufają Google'owi, Facebookowi, swoim bankom. Ale reszta świata nie ufa tak bardzo organizacjom i korporacjom - mam na myśli Wenezuelę inne kraje Ameryki Południowej, Afrykę, Indie lub Rosję. To nie jest po prostu case tych, którzy mają i tych, którzy nie mają. Blockchain daje największe możliwości w krajach, które jeszcze nie osiągnęły znacznego bogactwa.”

Jak działa Blockchain?

Celem blockchain jest umożliwienie rejestracji i dystrybucji informacji cyfrowych, ale bez możliwości ich edycji. W ten sposób blockchain jest podstawą niezmiennych rejestrów transakcji, których nie można modyfikować, usuwać ani niszczyć. 

Dlatego blockchain nazywany jest także technologią rozproszonego rejestru (DLT). Zastosowanie blockchainów eksplodowało dzięki tworzeniu różnych kryptowalut, aplikacji finansów rozproszonych (DeFi), tokenów NFT oraz smart kontraktów.

Blockchain i zdecentralizowane aplikacje

Od tego czasu technologia blockchain jest wykorzystywana do znacznie więcej niż tylko kryptowalut. Jej potencjalne zastosowania są praktycznie nieograniczone. Niektóre z najbardziej obiecujących zastosowań to:

 • Technologia blockchain może być wykorzystana do śledzenia przemieszczania się towarów w całym łańcuchu dostaw. To pozwoliłoby na większą przejrzystość i efektywność w zarządzaniu łańcuchem dostaw. To pozwoliłoby przedsiębiorstwom upewnić się, że ich produkty pochodzą z miejsc, które mówią, że pochodzą, i że nie zostaną poddane ingerencji w trakcie transportu.

 • Zarządzanie tożsamością: blockchain może być wykorzystany do utworzenia cyfrowej tożsamości dla osób, firm, a nawet rzeczy takich jak samochody czy domy. To pozwoliłoby ludziom udowodnić swoją tożsamość bez konieczności noszenia ze sobą fizycznych dokumentów, takich jak paszporty czy prawa jazdy.

 • Rejestry gruntów: jednym z najbardziej obiecujących zastosowań technologii blockchain jest obszar rejestrów gruntów. Blockchain może być wykorzystany do utworzenia rozproszonego rejestru gruntów, który byłby odporny na ingerencje i ułatwiłby ludziom kupowanie i sprzedawanie nieruchomości.

 • Bankowość i finanse: Blockchain może być używany do przyspieszenia rozliczeń i wyceny transakcji finansowych. Może to zmniejszyć potrzebę pracowników bankowych i także skrócić czas, jaki jest potrzebny na przetworzenie transakcji (obecnie często jest to dwa lub trzy dni - zwłaszcza w przypadku przelewów międzynarodowych).

 • Waluta: Blockchain może być używany do tworzenia i zarządzania cyfrowymi walutami, które potencjalnie mogą zastąpić tradycyjne waluty fiducjarne. Może to pomóc w stabilizacji wartości waluty w krajach o niestabilnej gospodarce krajów trzeciego świata.

 • Smart kontrakty: Blockchain może być używany do tworzenia i zarządzania kontraktami inteligentnymi. Może to ułatwić automatyzację procesu negocjacji i wykonywania kontraktów, a także pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z tymi procesami.

 • Głosowanie: Blockchain może być używany do stworzenia bezpiecznego i przejrzystego systemu głosowania. Może to potencjalnie zwiększyć frekwencję wyborczą i pomóc w zapobieganiu oszustwom wyborczym.

Czy Blockchain jest bezpieczny?

Technologia blockchain osiąga zdecentralizowane bezpieczeństwo i zaufanie w kilku różnych sposobów. Po pierwsze, nowe bloki są zawsze przechowywane liniowo i chronologicznie. To znaczy, że zawsze są dodawane do "końca" blockchain.

Po dodaniu bloku do końca blockchain jest bardzo trudne, aby wrócić i zmodyfikować jego zawartość, chyba że większość sieci osiągnęła konsensus w tym celu. Dlatego, że każdy blok zawiera własny hash, wraz z hash’em bloku poprzedzającego, a także dokładną datę i czas (ang. “timestamp”).

Kod hash jest tworzony przez funkcję matematyczną, która przekształca cyfrowe informacje w ciąg liczb i liter. Jeśli informacje te zostaną zmienione w jakikolwiek sposób, kod hash również się zmienia.

Załóżmy, że haker, który również uruchamia węzeł w sieci blockchain, chce zmodyfikować blockchain i ukraść kryptowaluty od wszystkich innych. Jeśli zmodyfikuje swoją własną kopię, nie będzie się ona już zgadzać z kopiami wszystkich innych. Kiedy wszyscy inni przeprowadzą wzajemne sprawdzanie swoich kopii, zauważą tę jedną kopię, a wersja hakera łańcucha zostanie odrzucona jako niewłaściwa.

Osiągnięcie takiego ataku wymagałoby, aby haker jednocześnie kontrolował i modyfikował 51% lub więcej mocy obliczeniowej blockchain, tak aby jego nowa kopia stała się kopią większościową i, a tym samym, uznanym łańcuchem. Takie ataki wymagałyby ogromnych nakładów finansowych i zasobów, ponieważ musiałyby one przerobić wszystkie bloki, ponieważ teraz miałyby inne timestamps i kody hash.

Ze względu na rozmiar wielu sieci kryptowalut i na to, jak szybko się rozwijają, koszt takiego działania prawdopodobnie byłby nie do sfinansowania. Byłoby to nie tylko bardzo drogie, ale także mało prawdopodobne, że przyniosłoby to jakiekolwiek rezultaty. Takie działanie nie pozostałyby niezauważone, ponieważ członkowie sieci zauważyliby tak radykalne zmiany w blockchain. 

Członkowie sieci wówczas dokonaliby tzw. “hard fork”, czyli podziału i odejścia do nowej wersji łańcucha, który nie został dotknięty atakiem. Spowodowałoby to, że atakowana wersja tokenu spadłaby na wartości, co sprawiłoby, że atak byłby całkowicie bezcelowy, ponieważ atakujący ma kontrolę nad bezwartościową wersją kryptowaluty.

To samo stałoby się, gdyby ktokolwiek atakował nowy fork powstały w wyniku podziału. Bitcoin, jest tak zaprojektowany, aby uczestnictwo w sieci było znacznie bardziej opłacalne ekonomicznie niż jej atakowanie.

Transparentność Blockchain

Dzięki decentralizacji łańcucha bloków Bitcoin wszystkie transakcje mogą być przejrzyście widoczne dla każdego, kto ma własny węzeł lub korzysta z eksploratorów blockchain, które umożliwiają każdemu śledzenie transakcji na żywo. Każdy węzeł ma swoją własną kopię łańcucha, która jest aktualizowana, gdy są potwierdzane i dodawane nowe bloki. Oznacza to, że jeśli chcesz, możesz śledzić wszystkie transakcje Bitcoin oraz stan środków wszystkich portfeli.

Na przykład w przeszłości dochodziło do ataków na giełdy, w których ci, którzy trzymali Bitcoin w portfelach na giełdzie, stracili wszystko. Podczas gdy haker może być całkowicie anonimowy, Bitcoiny, które ukradli są łatwe do śledzenia. Jeśli skradzione Bitcoiny w jednym z tych ataków zostaną wysłane lub wydane gdzieś indziej, będzie to informacja publicznie dostępna.

Oczywiście rekordy przechowywane w łańcuchu bloków Bitcoin (jak i w większości innych) są zaszyfrowane. Oznacza to, że tylko właściciel rekordu może go odszyfrować, aby ujawnić swoją tożsamość (za pomocą pary kluczy publicznych-prywatnych). W rezultacie użytkownicy łańcuchów bloków mogą pozostać anonimowi, jednocześnie zachowując przejrzystość.

Blockchain: zalety i wady

Ogólnie rzecz biorąc, potencjał blockchaina jako formy rozproszonego prowadzenia rejestrów jest prawie nieograniczony. Od większej prywatności użytkowników i zwiększonego bezpieczeństwa po niższe opłaty za przetwarzanie i mniej błędów, technologia blockchain może mieć zastosowania poza tymi wymienionymi powyżej. Są jednak również pewne wady.

Zalety:

 • Zwiększona dokładność dzięki usunięciu ludzkiego udziału w weryfikacji.

 • Obniżenie kosztów poprzez wyeliminowanie weryfikacji stron trzecich.

 • Decentralizacja utrudnia manipulowanie.

 • Transakcje są bezpieczne, prywatne i wydajne.

 • Technologia blockchain jest transparentna.

 • Zapewnia alternatywę dla bankowości i sposób na zabezpieczenie osobistych danych dla obywateli krajów o niestabilnych lub niedorozwiniętych systemach rządowych.

Wady:

 • Wysoki koszt technologiczny związany z wydobywaniem Bitcoinów.

 • Prędkość, niska liczba transakcji na sekundę w przypadku Bitcoina.

 • Historia używania w nielegalnych działaniach, takich jak na dark web.

 • Regulacja różni się w poszczególnych jurysdykcjach i pozostaje niepewna, choć już trwają pewne prace nad tym tematem.

 • Ograniczenia przechowywania danych.

Blockchain a działania przestępców

Podczas gdy poufność na sieci blockchain chroni użytkowników przed kradzieżami i zapewnia prywatność, umożliwia także nielegalne transakcje i działania na sieci blockchain. 

Najbardziej wyróżniającym się przykładem wykorzystania blockchain do nielegalnych transakcji jest prawdopodobnie Silk Road, internetowy rynek narkotyków i prania brudnych pieniędzy, który działał od lutego 2011 r. Do października 2013 r. Wtedy to został zamknięty przez FBI. 

Dark web umożliwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie nielegalnych towarów bez ich śledzenia. Wykorzystują do tego celu przeglądarkę Tor a płatności dokonywane są w Bitcoinie lub innych kryptowalutach

Obecne przepisy wielu krajów w tym Stanów Zjednoczonych wymagają od dostawców usług finansowych uzyskania informacji o swoich klientach, gdy otwierają konto, zweryfikowania tożsamości każdego klienta i potwierdzenia, że klienci nie pojawiają się na żadnej liście znanych lub podejrzewanych organizacji terrorystycznych. 

Podczas gdy Bitcoin był wcześniej wykorzystywany do takich celów, jego przejrzystość i dojrzałość jako aktywo finansowe spowodowały, że nielegalna działalność przeniosła się na inne kryptowaluty, takie jak Monero i Dash, które oferują większą prywatność niż Bitcoin. Dziś nielegalna działalność stanowi tylko bardzo mały ułamek wszystkich transakcji Bitcoin.

Jaka jest różnica między publicznym a prywatnym Blockchain?

Blockchain publiczny, znany również jako otwarty lub dostępny dla wszystkich, to taki, do którego każdy może swobodnie dołączyć i utworzyć węzeł. Ze względu na ich otwarty charakter, takie bloki muszą być zabezpieczone kryptografią i systemem konsensusu, takim jak proof of work (PoW)

Blockchain prywatny lub uprzywilejowany wymaga natomiast zatwierdzenia każdego węzła przed dołączeniem. Ponieważ węzły uważane są za zaufane, warstwy bezpieczeństwa nie muszą być tak solidne.

O Nas

Dascanner

Misją Digital Asset Scanner jest łączenie ludzi ze światem kryptowalut. Dostarczamy kursy kryptowalut w czasie rzeczywistym. Zapoznanie się z ceną kryptowalut jest pierwszym krokiem do udanych inwestycji. Prezentowanie przez nas notowania kryptowalut są odświeżane najszybciej na rynku.

Digital Asset Scanner

Nie przegap krypto okazji.

Subskrybując nasz newsletter będziesz otrzymywać regularne informacje dotyczące notowań kryptowalut i akceptujesz naszą politykę prywatności.

Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy aktywów cyfrowych, zapisz się na nasz bezpłatny newsletter! Otrzymasz analizy, wiadomości i oferty. Nie wysyłamy spamu, a wypisać można się w dowolnej chwili.